1. เข้าที่หมวดบุคลากร
  2. กดดูข้อมูล
  3. กดคลิกลบพนักงาน