1. เข้าที่หมวดบุคลากร
  2. กดดูข้อมูล
  3. กดคลิกลบพนักงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *