การอัพเดทสถานะใช้เพื่อให้รู้ว่ารายการการแจ้งนี้อยู่ในขั้นตอนใดซึ่งสถานะจะปรากฏทั้งทางหอพักและผู้เช่า

วิธีอัพเดท

1.คลิกเลือกรายการที่ต้องการอัพเดทสถานะ

2.คลิกปุ่มเลือกสถานะที่ต้องการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *