การอัพเดทสถานะใช้เพื่อให้รู้ว่ารายการการแจ้งนี้อยู่ในขั้นตอนใดซึ่งสถานะจะปรากฏทั้งทางหอพักและผู้เช่า

วิธีอัพเดท

1.คลิกเลือกรายการที่ต้องการอัพเดทสถานะ

2.คลิกปุ่มเลือกสถานะที่ต้องการ