วิธีการเปลี่ยนภาษา (ในแอปพลิเคชั่นของผู้เช่า) มีดังนี้

  1. กดปุ่มสามขีดด้านมุมบนขวา
  2. กดปุ่มเลือกภาษา
  3. เลือกภาษาที่ต้องการ