1. กดปุ่มแจ้งเรื่อง

2. กดปุ่ม + และเลือกการแจ้งที่ต้องการ