หมวดนี้จะเป็นการรวบรวมรายการแจ้งทางผู้เช่า หรือจากทางหอพักที่สร้างขึ้นซึ่งมีหมวดย่อยด้วยกัน 3 หมวดได้แก่

1.แจ้งซ่อม

2.แจ้งย้ายออก

3.แจ้งทำความสะอาด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *