หมวดนี้จะเป็นการรวบรวมรายการแจ้งทางผู้เช่า หรือจากทางหอพักที่สร้างขึ้นซึ่งมีหมวดย่อยด้วยกัน 4 หมวดได้แก่

1.แจ้งซ่อม

2.แจ้งย้ายออก

3.แจ้งทำความสะอาด

4.แจ้งอื่นๆ/ฉุกเฉิน