1. เข้าหมวดผังห้อง     กดคลิกเข้าห้องรายวัน 
  2. กดคลิกชื่อรายการจองห้อง
  3. กดออกใบเสร็จ
  4. กรอกรายละเอียดหัวบิล   ตรวจสอบรายการให้เรียบร้อย   และกดบันทึก
  5. กดจ่ายบิล     และใบพิมพ์เสร็จ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *