1. เข้าที่หมวดจดมิเตอร์
  2. กดคลิกแถบมิเตอร์น้ำ หรือ มิเตอร์ไฟฟ้า ที่ต้องการเปลี่ยนมิเตอร์
  3. เลือกห้องที่ต้องการเปลี่ยนมิเตอร์    และกดที่สัญญาลักษณ์ขีดสามขีด
  4. กดเปลี่ยนมิเตอร์ > กรอกข้อมูลเลขมิเตอร์ตัวเก่าและเลขเริ่มต้นมิเตอร์ตัวใหม่ให้เรียบร้อย    และกดบันทึก
  5. กรอกเลขมิเตอร์ที่ใช้ของเดือนล่าสุด     และกดบันทึก