1. เข้าหมวดผังห้อง     กดคลิกห้องว่าง
  2. กดเพิ่มการจอง        คลิก”รายวัน”
  3. กรอกรายละเอียดข้อมูลการจอง        และกดบันทึก