1. เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องว่าง
  2. คลิกผู้เช่า > กดคลิก +เพิ่มข้อมูลผู้เช่า 
  3. กรอกข้อมูลผู้เช่าให้เรียบร้อย       และกดเพิ่มข้อมูลผู้เช่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *