1.หมวดสรุปการแจ้ง

2.กดปุ่มเพิ่มรายการ จากนั้นเลือกรายการการแจ้งที่ต้องการ

3.กรอกข้อมูลรายละเอียดการแจ้งให้ครบถ้วน

4.เมื่อกรอกเสร็จสิ้นคลิกปุ่ม เพิ่มรายการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *