1. คลิก “แพ็คเกจปัจจุบัน/ซื้อแพ็คเกจ”

2. เลือก “เปลี่ยนหรือซื้อ Package เพิ่ม”

3. เลือก Packages ที่ต้องการซื้อ “กดสมัครแพ็คเกจ”

4. เลือก ระยะเวลาแพ็คเกจ

5. แนบหลักฐานการโอนเงิน (สลิปโอนเงิน) คลิก “เลือกไฟล์”

6.กรอกข้อมูลหอพักในการออกใบเสร็จครบถ้วนและถูกต้อง

7.คลิก “UPGRADE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *