1.กดเข้าหมวดตั้งค่าหอพัก และกดผังห้อง

2.กดปุ่ม “เปิด” เพื่อทำการแก้ไขผังห้อง

2.กดห้องที่ต้องการ โดยเลื่อนผังห้องตามลำดับที่ต้องการ (การเรียงผังห้องจะไม่สามารถเลื่อนผังห้องแบบข้ามชั้นได้)

4.เมื่อทำข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “บันทึกทั้งหมด”