1. เข้าหมวดผังห้อง       กดคลิกห้องผู้เช่า
  2. กดดูข้อมูลผู้เช่า
  3. เลื่อนลงมาด้านล่าง   และกดแก้ไข
  4. แก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย     และกดบันทึกข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *