1.คลิกที่จัดการหอพัก

2.คลิกที่หมวดตั้งค่าหอพัก

3.คลิกปุ่ม “ข้อมูลหอพัก”

4.แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ

5.กดปุ่ม บันทึก