1.คลิกที่หมวด ตั้งค่าหอพัก

2.คลิกปุ่ม “ค่าห้อง”

3.คลิกเลือกห้องที่ต้องการแก้ไขค่าห้อง

4.เมื่อเลือกเสร็จ คลิกปุ่ม กำหนดค่าห้อง มุมขวาล่าง

5.กรอกราคาค่าห้อง

6.จากนั้นกดปุ่ม บันทึก