1. เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก        กดคลิก”ค่าบริการ  ส่วนลด”
  2. กดเลือกค่าบริการ   หรือ  ส่วนลดที่ต้องเข้าไปแก้ไข
  3. กดเลือกห้องที่ต้องการแก้ไข     และกดกำหนด
  4. ใส่ราคาต้องการแก้ไข      และกดบันทึก