1. เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก       กดคลิก”ค่าปรับ”
  2. กดเลือกห้องที่ต้องการแก้ไข     และกดกำหนดค่าปรับ
  3. กรอกราคาค่าปรับที่ต้องการแก้ไข     และกดบันทึก
  4. เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่หน้าห้องจะมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า