1. เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก      กดคลิก”ID หอพัก”
  2. กดเปลี่ยนไอดีหอพัก
  3. กรอกไอดีหอพักใหม่ที่ช่องสี่เหลี่ยม       และกดยืนยัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *