1.คลิกหมวด ตั้งค่าหอพัก

2.จากนั้นคลิกปุ่ม ค่าน้ำ ค่าไฟ

3.เลือกห้องที่ต้องการแก้ไข การคำนวณค่าน้ำ/ค่าไฟ

4.เมื่อเลือกเสร็จ ให้คลิกปุ่ม กำหนดค่าน้ำหรือกำหนดค่าไฟ

5.เลือกวิธีคิดค่าน้ำ/ค่าไฟที่ต้องการ

6.ดูตัวอย่างการคำนวณ ถ้าใช่แบบที่ต้องการ คลิกปุ่ม เลือกวิธีนี้

7.กรอกราคาให้เรียบร้อย   คลิกปุ่ม ยืนยัน