กรณีที่มีการยกเลิกการจองห้องรายเดือน และกดคืนเงินค่ามัดจำการจองห้องรายเดือน สามารถกดปุ่มพิมพ์ใบยกเลิกการจองได้ ดังนี้

  1. เข้าที่หมวดรายรับ-จ่าย
  2. กดค้นหารายการคืนค่ามัดจำการจองรายเดือน

3. กดปุ่ม พิมพ์ใบยกเลิกการจอง