ติดต่อ / แจ้งข่าวสารไปยังผู้เช่าทำอย่างไร

1. คลิก “ บอร์ด” 2. คลิก “โพสต์เรื่องราวแก่ผู้เช่า” 3. พิมพ์ ชื่อเรื่อง และ พิมพ์เรื่องราว 4. หากต้องการแนบรูปภาพ คลิก เลือก “up load รูปภาพ” 5. คลิก เลือก “เปิดให้คอมเมนต์”หรือ “ปิดไม่ให้คอมเมนต์” 6. คลิก เลือก ว่าใครสามารถเห็นโพสต์นี้ได้บ้าง “สาธารณะ” หรือ “เฉพาะห้อง” 7. คลิก “โพสต์”

Read More