การตอบรับคำขอเชื่อมต่อจากผู้เช่า

การตอบรับคำขอเชื่อมต่อจากผู้เช่าสามารถทำได้ทั้ง 2 ช่องทาง คือ ที่หน้าเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชั่น การตอบรับคำขอเชื่อมต่อจากผู้เช่า ผ่านหน้าเว็บไซต์ กดที่กระดิ่งแจ้งเตือน กดที่คำขอเชื่อมต่อของผู้เช่า ตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อย   และกดยืนยัน การตอบรับคำขอเชื่อมต่อจากผู้เช่า ผ่านหน้าแอปพลิเคชั่น 1. กดที่กระดิ่งแจ้งเตือน   2. กดที่คำขอเชื่อมต่อของผู้เช่า   3. ตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อย   และกดตอบรับ  

Read More

กระดิ่งการแจ้งเตือน

กระดิ่ง เป็นการแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีการอัพเดตอะไรใหม่ๆ เช่น การแจ้งเตือนเมื่อมีการร้องขอเชื่อมต่อหอพักใหม่ , การแจ้งซ่อม แจ้งทำความสะอาด หรือจากย้ายออกจากแอปผู้เช่า , การแจ้งโอนชำระเงินบิลค่าเช่า และการกดยืนยันชำระเงินโดยพนักงาน  

Read More