วิธีทำบิลค่าเช่าแบบจ่ายค่าห้องหลังอยู่

บิลค่าเช่า แบบจ่ายหลังอยู่ คือ “การเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าห้อง จะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้ ”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนปัจจุบัน ตัวอย่าง    บิลค่าเช่าแบบจ่ายค่าห้องหลังเข้าอยู่   ค่าห้อง  ค่าน้ำ  และค่าไฟฟ้า เป็นของเดือนมกราคม     เช็คการตั้งค่ารูปแบบการทำบิล  ” ตั้งค่าให้เป็นแบบจ่ายค่าห้องหลังเข้าอยู่ “ เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ และเลือกรอบเดือนที่ต้องการกรอกมิเตอร์ให้ถูกต้อง สำหรับการใช้งานครั้งแรก จำเป็นต้องกรอกมิเตอร์ย้อนหลัง 1 เดือน เพื่อสร้างเลขตั้งต้น ตัวอย่าง ต้องการทำบิลเดือนมกราคม หรือ ต้องการให้หัวบิลขึ้นเป็นเดือนมกราคม   ให้ย้อนไปกรอกเลขมิเตอร์ตั้งแต่เดือนธันวาคมก่อน  และจึงมากรอกเลขมิเตอร์เดือนมกราคม 3. กรอกเลขมิเตอร์ทั้งค่าน้ำและค่าไฟฟ้าให้เรียบร้อย    จากนั้นกดบันทึก  4. เข้าที่หมวดบิล    และกดรอบบิลที่ต้องการทำบิลค่าเช่า ตัวอย่าง ต้องการทำบิลเดือนมกราคม  หรือ ต้องการให้หัวบิลขึ้นเป็นเดือนมกราคม  เมื่อกรอกเลขมิเดอร์ทั้งเดือนธันวาคมและมกราคมแล้ว   ระบบจะเด้งรอบบิลเป็นเดือนมกราคมให้อัตโนมัติ 5.  เลือกห้องที่ต้องการทำบิลค่าเช่า   จากนั้นกดปุ่ม  “ส่งบิล”      6. หากต้องการปริ้นเอกสารใบแจ้งหนี้ หรือ […]

Read More

วิธีทำบิลค่าเช่าแบบจ่ายค่าห้องก่อนอยู่

บิลค่าเช่า แบบจ่ายก่อนอยู่ คือ “การจ่ายค่าห้องล่วงหน้า   หรือการเก็บค่าน้ำ ค่าไฟจะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้  แต่ค่าห้องจะเป็นของเดือนถัดไป”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนถัดไป  ตัวอย่าง    บิลค่าเช่าแบบจ่ายค่าห้องก่อนเข้าอยู่   ค่าห้องเป็นของเดือนกุมภาพันธ์   แต่ค่าน้ำและค่าไฟฟ้าจะเป็นของเดือนมกราคม   เช็คการตั้งค่ารูปแบบการทำบิล  ” ตั้งค่าให้เป็นแบบจ่ายค่าห้องก่อนเข้าอยู่ “ เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ และเลือกรอบเดือนที่ต้องการกรอกมิเตอร์ให้ถูกต้อง สำหรับการใช้งานครั้งแรก จำเป็นต้องกรอกมิเตอร์ย้อนหลัง 1 เดือน เพื่อสร้างเลขตั้งต้น ตัวอย่าง ต้องการทำบิลเดือนกุมภาพันธ์ หรือ ต้องการให้หัวบิลขึ้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์   ให้ย้อนไปกรอกเลขมิเตอร์ตั้งแต่เดือนธันวาคมก่อน  และจึงมากรอกเลขมิเตอร์เดือนมกราคม 3. กรอกเลขมิเตอร์ทั้งค่าน้ำและค่าไฟฟ้าให้เรียบร้อย    จากนั้นกดบันทึก  4. เข้าที่หมวดบิล    และกดรอบบิลที่ต้องการทำบิลค่าเช่า ตัวอย่าง ต้องการทำบิลเดือนกุมภาพันธ์ หรือ ต้องการให้หัวบิลขึ้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์  เมื่อกรอกเลขมิเดอร์ทั้งเดือนธันวาคมและมกราคมแล้ว   ระบบจะเด้งรอบบิลเป็นเดือนกุมภาพันธ์ให้อัตโนมัติ 5.  เลือกห้องที่ต้องการทำบิลค่าเช่า   จากนั้นกดปุ่ม  “ส่งบิล”      6. หากต้องการปริ้นเอกสารใบแจ้งหนี้ หรือ ปริ้นบิลค่าเช่า      […]

Read More

การสร้างบิล(ใบแจ้งหนี้) และการรับชำระเงิน

การสร้างบิลหรือใบแจ้งหนี้ สามารถทำได้ดังนี้ เพิ่มข้อมูลผู้เช่าที่หมวดผังห้องให้เรียบร้อย กรอกเลขมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 2.1  เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ > เลือกเดือนที่ต้องการกรอกเลขมิเตอร์ที่ใช้งานล่าสุด > กดแถบจดมิเตอร์ค่าน้ำ ***หมายเหตุ  กรณีทำบิลในระบบครั้งแรก แนะนำให้กรอกมิเตอร์ย้อนหลัง 1 เดือน  และกรอกมิเตอร์รอบเดือนปัจจุบันล่าสุด***                                                                                […]

Read More

ตั้งค่าค่าปรับในใบแจ้งหนี้(แบบอัตโนมัติ)

ค่าตั้งค่า ค่าปรับในระบบมี 2 แบบ แบบที่ 1 แบบอัตราคงที่ หมายถึง การตั้งค่าค่าปรับที่คิดเป็นรายวันตามราคาที่หอพักกำหนด ตัวอย่างเช่น คิดค่าปรับวันละ 50 บาท หากผู้เช่าชำระล่าช้าเกินมา 15 วัน จะเป็น 15(วัน) x 50 = 750 บาท แบบที่ 2 แบบอัตราก้าวหน้า หมายถึง การตั้งค่าค่าปรับที่กำหนดคิดราคาตามระยะเวลาที่ผู้เช่าชำระล่าช้า ตัวอย่างเช่น ชำระล่าช้าเกินตั้งแต่วันที่ 1 – 5 วัน คิดค่าปรับวันละ 20 บาท ชำระล่าช้าเกินตั้งแต่วันที่ 6 – 10 วัน คิดค่าปรับวันละ 50 บาท กรณีหากผู้เช่าชำระล่าช้าเกินมา 8 วัน ระบบจะคำนวณวันที่ 1 – 5 วัน คิดค่าปรับวันละ 20 […]

Read More

การแก้ไขบิลที่ส่งแล้ว

  1. หมวดบิล 2. เลือกห้องที่ต้องการแก้ไข   3. กด แก้ไขบิล   4. พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่าว่าต้องการแก้อะไร 5.”แก้ไขบิล”     6.1 หากต้องการแก้ไขหัวบิล คลิ๊ก 6.2 หากต้องการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ กดแก้ไข  หรือหากต้องการ เพิ่มส่วนลด หรือ เพิ่มรายการอื่นๆ คลิ๊ก 6.3 เสร็จแล้วกด ส่งบิล อีกครั้ง      

Read More

การแก้ไขหัวบิล(ผู้เช่า)

1. เข้าที่หมวดบิล 2. คลิกบิลที่ต้องการแก้ไข 3. หากบิลได้ชำระเงินไปแล้ว ให้คลิก ยกเลิกการชำระเงิน 4. คลิก แก้ไขบิล 5. คลิก แก้ไขหัวบิล จากนั้นกรอกรายละเอียด หัวบิลตามที่ต้องการ 6. คลิก ส่งบิล 7. คลิก ชำระเงิน จากนั้น กดพิมพ์(ปริ้นท์)อีกครั้ง

Read More

การเพิ่มค่าปรับในใบแจ้งหนี้(แบบคำนวณเอง)

1. เข้าหมวดบิล (หากยังไม่ส่งบิล สามารถทำการเพิ่มรายการได้เลย หากส่งบิลแล้วให้กดแก้ไขบิลก่อน) 2. เลือกห้องที่ต้องการเพิ่มค่าปรับ กดเพิ่มรายการ 3. ใส่รายละเอียด และจำนวนเงิน กดบันทึก 4. กดส่งบิลอีกครั้ง  

Read More

การออก/ปริ้นท์ใบแจ้งหนี้

สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 เข้าสู่หน้าผังห้อง เลือกห้องที่ต้องการปริ้นท์ใบแจ้งหนี้ เลือกหมวด ชำระเงิน กดปุ่ม พิมพ์ และเลือกใบแจ้งหนี้ วิธีที่ 2 เข้าหมวดบิล เลือกห้องที่ต้องการปริ้นท์ใบแจ้งหนี้ กดปุ่ม พิมพ์ และเลือกใบแจ้งหนี้

Read More

บิลขึ้นไม่ครบทุกห้อง ต้องทำอย่างไร

  ** กรณีบิลขึ้นไม่ครบทุกห้องให้ทำการตรวจสอบ ดังนี้ ** 1.1   ที่ผังห้องเป็นห้องว่างหรือไม่ 1.2  ที่ผังห้องมีการเพิ่มข้อมูลผู้เช่าแล้วหรือยัง /ผังห้องเป็นสถานะห้องสีเขียวหรือไม่ 1.3  กรอกเลขมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟแล้วหรือยัง หากทำการเพิ่มข้อมูลผู้เช่าแล้ว และกรอกมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีบิลขึ้นที่หมวดบิล ให้กดเข้าที่หมวดบิล   จากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีแถบสีครีมขึ้นให้กด “คลิกที่นี่” จากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา ให้กดคลิกเลือกห้องที่ต้องการ และกด “สร้างบิลค่าเช่า”  

Read More