การสร้างบิล(ใบแจ้งหนี้)

การสร้างบิลหรือใบแจ้งหนี้ สามารถทำได้ดังนี้ เพิ่มข้อมูลผู้เช่าที่หมวดผังห้องให้เรียบร้อย กรอกเลขมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ 2.1  เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ > เลือกเดือนที่ต้องการกรอกเลขมิเตอร์ที่ใช้งานล่าสุด > กดแถบจดมิเตอร์ค่าน้ำ                                                                                            […]

Read More

ตั้งค่าค่าปรับในใบแจ้งหนี้(แบบอัตโนมัติ)

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก    และกดคลิก “ค่าปรับ” กรอกข้อมูลวันที่ทำบิลค่าเช่า   และวันที่สิ้นสุดรับชำระเงิน    จากนั้นกดบันทึกข้อมูล กดเลือกห้องที่ต้องการตั้งค่า   และกดกำหนดค่าปรับ ใส่ราคาค่าปรับ    และกดบันทึก เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย   ราคาจะปรากฏค่าปรับที่ตั้งค่าเอาไว้ให้   *** การตั้งค่า ค่าปรับนี้จะขึ้นค่าปรับในบิลค่าเช่าให้อัตโนมัติ  แต่จะไม่ปรากฏในบิลนั้นทันที จะขึ้นให้ในเดือนถัดไป ***                                                                      […]

Read More

การแก้ไขบิลที่ส่งแล้ว

  1. หมวดบิล 2. เลือกห้องที่ต้องการแก้ไข   3. กด แก้ไขบิล   4. พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่าว่าต้องการแก้อะไร 5.”แก้ไขบิล”     6.1 หากต้องการแก้ไขหัวบิล คลิ๊ก 6.2 หากต้องการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ กดแก้ไข  หรือหากต้องการ เพิ่มส่วนลด หรือ เพิ่มรายการอื่นๆ คลิ๊ก 6.3 เสร็จแล้วกด ส่งบิล อีกครั้ง      

Read More

การแก้ไขหัวบิล(ผู้เช่า)

1. เข้าที่หมวดบิล 2. คลิกบิลที่ต้องการแก้ไข 3. หากบิลได้ชำระเงินไปแล้ว ให้คลิก ยกเลิกการชำระเงิน 4. คลิก แก้ไขบิล 5. คลิก แก้ไขหัวบิล จากนั้นกรอกรายละเอียด หัวบิลตามที่ต้องการ 6. คลิก ส่งบิล 7. คลิก ชำระเงิน จากนั้น กดพิมพ์(ปริ้นท์)อีกครั้ง

Read More

การเพิ่มค่าปรับในใบแจ้งหนี้(แบบคำนวณเอง)

1. เข้าหมวดบิล (หากยังไม่ส่งบิล สามารถทำการเพิ่มรายการได้เลย หากส่งบิลแล้วให้กดแก้ไขบิลก่อน) 2. เลือกห้องที่ต้องการเพิ่มค่าปรับ กดเพิ่มรายการ 3. ใส่รายละเอียด และจำนวนเงิน กดบันทึก 4. กดส่งบิลอีกครั้ง  

Read More

การออก/ปริ้นท์ใบแจ้งหนี้

สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 เข้าสู่หน้าผังห้อง เลือกห้องที่ต้องการปริ้นท์ใบแจ้งหนี้ เลือกหมวด ชำระเงิน กดปุ่ม พิมพ์ และเลือกใบแจ้งหนี้ วิธีที่ 2 เข้าหมวดบิล เลือกห้องที่ต้องการปริ้นท์ใบแจ้งหนี้ กดปุ่ม พิมพ์ และเลือกใบแจ้งหนี้

Read More

บิลขึ้นไม่ครบทุกห้อง ต้องทำอย่างไร

  ** กรณีบิลขึ้นไม่ครบทุกห้องให้ทำการตรวจสอบ ดังนี้ ** 1.1   ที่ผังห้องเป็นห้องว่างหรือไม่ 1.2  ที่ผังห้องมีการเพิ่มข้อมูลผู้เช่าแล้วหรือยัง /ผังห้องเป็นสถานะห้องสีเขียวหรือไม่ 1.3  กรอกเลขมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟแล้วหรือยัง หากทำการเพิ่มข้อมูลผู้เช่าแล้ว และกรอกมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีบิลขึ้นที่หมวดบิล ให้กดเข้าที่หมวดบิล   จากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีแถบสีครีมขึ้นให้กด “คลิกที่นี่” จากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา ให้กดคลิกเลือกห้องที่ต้องการ และกด “สร้างบิลค่าเช่า”  

Read More

สั่งปริ้นท์ ผ่านแอพ ได้ไหม

ขณะนี้ยังไม่สามารถสั่งปริ้นท์ผ่านแอพได้ หากมีความจำเป็นหรือสะดวกสั่งปริ้นท์ทางโทรศัพท์ ให้ทำดังนี้ 1. เข้าผ่านเบราเซอร์ไปที่ www.horganice.com   2. กดจัดการหอพัก > กดหมวดบิล > เลือกบิลค่าเช่าที่ต้องการ และ กดสั่ง พิมพ์ ได้เลย

Read More

หัวบิลค่าเช่าแบบจ่ายก่อนอยู่/แบบจ่ายหลังอยู่ คืออะไร

     1. บิลค่าเช่า แบบจ่ายก่อนอยู่ คือ “การจ่ายค่าห้องล่วงหน้า  หรือการเก็บค่าน้ำ ค่าไฟจะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้  แต่ค่าห้องจะเป็นของเดือนถัดไป”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนถัดไป  1.1 จดเลขมิเตอร์น้ำไฟที่ใช้ล่าสุด  เดือนมกราคม  1.2 หัวบิล ตรง หน้าทำบิล จะขึ้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์       2. บิลค่าเช่า แบบจ่ายหลังอยู่ คือ “การเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าห้อง จะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนปัจจุบัน 2.1  จดเลขมิเตอร์น้ำไฟล่าสุดที่ใช้  เดือนกรกฏาคม 2.2 หัวบิล ตรง หน้าทำบิล จะขึ้นเป็นเดือนกรกฏาคม

Read More