แก้ไขการเรียงผังห้อง

1.กดเข้าหมวดตั้งค่าหอพัก และกดผังห้อง 2.กดปุ่ม “เปิด” เพื่อทำการแก้ไขผังห้อง 2.กดห้องที่ต้องการ โดยเลื่อนผังห้องตามลำดับที่ต้องการ (การเรียงผังห้องจะไม่สามารถเลื่อนผังห้องแบบข้ามชั้นได้) 4.เมื่อทำข้อมูลเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “บันทึกทั้งหมด”

Read More

แก้ไขตั้งค่าค่าบริการและส่วนลด

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก        กดคลิก”ค่าบริการ  ส่วนลด” กดเลือกค่าบริการ   หรือ  ส่วนลดที่ต้องเข้าไปแก้ไข กดเลือกห้องที่ต้องการแก้ไข     และกดกำหนด ใส่ราคาต้องการแก้ไข      และกดบันทึก

Read More

แก้ไขตั้งค่า IDหอพัก

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก      กดคลิก”ID หอพัก” กดเปลี่ยนไอดีหอพัก กรอกไอดีหอพักใหม่ที่ช่องสี่เหลี่ยม       และกดยืนยัน

Read More

แก้ไขชื่อห้อง/เพิ่มห้อง/เพิ่มชั้น

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก    กดผังห้อง(แถบสีฟ้า) แก้ไขชื่อห้องใหม่  โดยการพิมพ์ชื่อที่ช่อง “ชื่อห้องที่ต้องการแก้ไข”    และสามารถกดเพิ่มห้อง , เพิ่มชั้น   จากนั้นเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก

Read More

แก้ไขตั้งค่าค่าปรับ

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก       กดคลิก”ค่าปรับ” กดเลือกห้องที่ต้องการแก้ไข     และกดกำหนดค่าปรับ กรอกราคาค่าปรับที่ต้องการแก้ไข     และกดบันทึก เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วที่หน้าห้องจะมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

Read More

แก้ไขบัญชีธนาคาร

1.เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก 2.จากนั้นคลิกปุ่ม บัญชีธนาคาร 3.คลิกเลือกบัญชีที่ต้องการแก้ไข 4.จะมีหน้าต่างให้แก้ไขรายละเอียดข้อมูลบัญชี 5.เมื่อแก้ไขเสร็จ คลิกปุ่ม บันทึก

Read More

แก้ไขวิธีการคำนวณค่าน้ำ-ค่าไฟ

1.คลิกหมวด ตั้งค่าหอพัก 2.จากนั้นคลิกปุ่ม ค่าน้ำ ค่าไฟ 3.เลือกห้องที่ต้องการแก้ไข การคำนวณค่าน้ำ/ค่าไฟ 4.เมื่อเลือกเสร็จ ให้คลิกปุ่ม กำหนดค่าน้ำหรือกำหนดค่าไฟ 5.เลือกวิธีคิดค่าน้ำ/ค่าไฟที่ต้องการ 6.ดูตัวอย่างการคำนวณ ถ้าใช่แบบที่ต้องการ คลิกปุ่ม เลือกวิธีนี้ 7.กรอกราคาให้เรียบร้อย   คลิกปุ่ม ยืนยัน

Read More

แก้ไขข้อมูลหอ

1.คลิกที่จัดการหอพัก 2.คลิกที่หมวดตั้งค่าหอพัก 3.คลิกปุ่ม “ข้อมูลหอพัก” 4.แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ 5.กดปุ่ม บันทึก

Read More

แก้ไขค่าห้อง

1.คลิกที่หมวด ตั้งค่าหอพัก 2.คลิกปุ่ม “ค่าห้อง” 3.คลิกเลือกห้องที่ต้องการแก้ไขค่าห้อง 4.เมื่อเลือกเสร็จ คลิกปุ่ม กำหนดค่าห้อง มุมขวาล่าง 5.กรอกราคาค่าห้อง 6.จากนั้นกดปุ่ม บันทึก

Read More