วิธีดูรายงานค่าไฟฟ้า

เข้าหมวดมิเตอร์ไฟฟ้า กดคลิก รายงานค่าไฟฟ้า 3. เลือกช่วงวันเวลา และห้องที่ต้องการทราบ 4. กด ดูรายงานค่าไฟฟ้า

Read More

วิธีดูภาพรวมการใช้ไฟฟ้ารายวัน

การดูภาพรวมทั้งหมด เข้าหมวดมิเตอร์ไฟฟ้า กดคลิก ภาพรวมการใช้ไฟฟ้ารายวัน 3. กดเลือกวันที่/เดือน/ปีที่ต้องการดูข้อมูล การดูภาพรวมรายห้อง กดฟิลเตอร์ห้องที่ต้องการ

Read More

วิธีการเปิด-ปิดไฟ (กรณีติดตั้งรุ่นเปิด-ปิดไฟได้)

หมวดผังห้อง คลิกเข้าห้องที่ต้องการปิดไฟ และคลิกที่ Digital Meter 2. กดปุ่มปิด หรือ เปิดไฟ 3. ตั้งเวลาให้ระบบปิดไฟอัตโนมัติ 4. กำหนดเวลา และกดบันทึก

Read More

ตั้งค่ากำหนดอ่านค่ามิเตอร์ดิจิตอลอัตโนมัติ

กำหนดอ่านค่ามิเตอร์ดิจิตอลอัตโนมัติ ทำอะไรได้บ้าง เปิด/ปิด การจดมิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ หากมีการต้้งค่าให้เปิดการจดมิเตอร์อัตโนมัติ เมื่อถึงวันที่กำหนดไว้ทางระบบจะดึงค่ามิเตอร์มารอที่หมวดจดมิเตอร์ โดยที่ทางหอพักไม่ต้องกดอ่านค่ามิเตอร์ 2. เปิด/ปิด มิเตอร์ไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเข้าพักและย้ายออก(สามารถใช้ได้เฉพาะมิเตอร์รุ่นเปิด-ปิดไฟได้เท่านั้น ) มื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นนี้ -ระบบจะเปิดมิเตอร์อัตโนมัติเมื่อสถานะห้องพักถูกเปลี่ยนเป็นเข้าพักรายเดือน หรือเข้าพักรายวัน -ระบบจะปิดมิเตอร์อัตโนมัติเมื่อสถานะห้องพักถูกเปลี่ยนเป็นห้องว่าง

Read More

การกดอ่านค่าเลขมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล

การกดอ่านค่าเลขมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอล 1. เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ 2. เลือกเป็นการจดมิเตอร์ค่าไฟฟ้า 3. กดอ่านค่า Digital Meter หาต้องการอ่านค่ามิเตอร์ของทุกห้อง 4. เป็นการกดอ่านค่ามิเตอร์ไฟฟ้าทีละห้อง

Read More