รายงานสรุปจองรายวัน

วิธีการดูรายงานสรุปรายวัน ในหน้าของรายงานสรุปรายวัน จะแสดงจำนวนการเข้าพักรายวัน และวันที่ เลือกรายงานสรุป เลือกเดือนที่ต้องการจะดู เลือกจองรายวัน

Read More

การออกใบเสร็จรับเงินรายวัน

1.หลังจากกรอกข้อมูลการจอง และกดเข้าพัก / เช็คอิน แล้ว 2.เมื่อผู้เช่าแจ้งทำการย้ายออก  ให้กดเช็คเอ้าท์ 3. หลังจากกดเช็คเอาท์แล้ว หากมีรายการที่ต้องการเพิ่ม เช่น ค่าปรับ หรือค่าต่างๆที่ต้องเรียกเก็บจากผู้เช่า ให้กดเพิ่มค่าปรับ / ค่าบริการอื่นๆ 4.กรอกรายละเอียด และจำนวนเงิน และกดบันทึก 5.ระบบจะแสดงตัวเลขค่าห้อง บวกกับค่าปรับ อัตโนมัติ 6.กดออกใบเสร็จ 7.กรอกรายละเอียดหัวบิลให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อแน่ใจแล้วให้กดบันทึก 8.เมือลูกค้าได้ทำการชำระเงินมาแล้ว ให้กดปุ่มจ่ายบิล 9. ถ้าต้องการพิมพ์ใบเสร็จให้กดปุ่มพิมพ์

Read More

การยกเลิกการจอง รายวัน

1.คลิ้กการจองที่ท่านต้องการยกเลิกรายการ (ที่หน้าผังห้อง หรือ หน้าปฎิทิน) 2.คลิกปุ่ม ยกเลิกการจอง 3.กรอกข้อมูลการคืนเงินมัดจำการจอง *หากไม่คืนเงินให้ใส่ตัวเลข 0  

Read More

การแก้ไข การจองรายวัน

1.คลิ้กการจองที่ท่านต้องการแก้ไขรายการ (ที่หน้าผังห้อง หรือ หน้าปฏิทิน)   2.คลิ้กปุ่ม แก้ไข ข้อมูล 3.กรอกข้อมูลการจองให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นกด บันทึก

Read More

การเพิ่มรายการ รายวัน

จัดการการเช่ารายวัน ให้เรียบง่าย สะดวก สบาย ป้องกันการปล่อยห้องซ้ำ ได้อย่างไร ?   การเพิ่มรายการจองห้องรายวัน หรือทำรายการรายวัน ทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 1. ทำรายการที่หน้าผังห้อง 1.1  คลิ้กห้องที่ต้องการเพิ่มรายการ 1.2 เลือกหมวดจองห้อง  (แถบด้านบนใต้หมายเลขห้อง) 1.3 เลือกเพิ่มการจอง ตรงนี้สามารถเลือกคำสั่งรายวัน หรือ รายเดือน ได้ หากต้องการเพิ่มรายการรายวัน ให้เลือก รายวัน 1.4 กรอกรายละเอียดผู้จอง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 1.5 กรอกรายละเอียดการจองให้ครบถ้วนและถูกต้อง  หากจองมากกว่า 1 ห้อง ให้กดเพิ่มห้องได้เลย และทำการกรอกข้อมูลให้คครบถ้วน 1.6 กรอกรายการการชำระเงินให้ถูกต้อง และครบถ้วน 1.7 เมื่อกรอกรายละเอียดครบและถูกต้องแล้ว ให้กดบันทึก 1.8 หลังจากกดบันทึกแล้ว ข้อมูลจะปรากฎให้ทันที 1.9 หลังจากเพิ่มรายการเรียบร้อย หน้าผังห้อง จะแสดงรายการจองรายวันทันที   2. […]

Read More