การแจ้งเตือนต่างๆของผู้เช่า

1 จะปรากฏแถบการแจ้งเตือนของผู้เช่าขึ้นมา สามารถกดติ๊กที่แถบเพื่อการดูข้อมูลที่ผู้เช่าแจ้งเขามา 2 จะปรากฏข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่ผู้เช่าได้แจ้งไว้     และยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผู้เช่าได้ 3 หลังจากนั้นสามารถใส่สถานะของการแจ้งซ่อมได้ว่า อยู่ถึงขั้นตอนไหนแล้ว เช่น ยืนยันแล้ว คือรับเรื่องการแจ้งซ่อมเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าไปแก้ไขตามข้อตกลงที่มีการพูดคุยกันไว้ก่อนหน้า 4 หากผู้เช่ามีการมาแจ้งซ่อม หรือ อื่นๆ ผ่านทางเราโดยตรงโดยไม่ผ่านทางระบบ เราสามารถเพิ่มข้อมูลการแจ้งเองได้ จากปุ่มเพิ่มรายการ 5 จากนั้นใส่รายละเอียดของเรื่องที่แจ้ง และสามารถแนบไฟล์รูปได้ 6 กดแจ้งหอพักเมื่อทำการกรอกข้อมุลเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลของการแจ้งนั้นๆ

Read More

วิธีอัพเดทสถานะการแจ้งถึงผู้เช่า

  การอัพเดทสถานะใช้เพื่อให้รู้ว่ารายการการแจ้งนี้อยู่ในขั้นตอนใดซึ่งสถานะจะปรากฏทั้งทางหอพักและผู้เช่า วิธีอัพเดท 1.คลิกเลือกรายการที่ต้องการอัพเดทสถานะ 2.คลิกปุ่มเลือกสถานะที่ต้องการ

Read More

เพิ่มรายการแจ้งโดยหอพัก

1.หมวดสรุปการแจ้ง 2.กดปุ่มเพิ่มรายการ จากนั้นเลือกรายการการแจ้งที่ต้องการ 3.กรอกข้อมูลรายละเอียดการแจ้งให้ครบถ้วน 4.เมื่อกรอกเสร็จสิ้นคลิกปุ่ม เพิ่มรายการ

Read More

สรุปการแจ้ง

หมวดนี้จะเป็นการรวบรวมรายการแจ้งทางผู้เช่า หรือจากทางหอพักที่สร้างขึ้นซึ่งมีหมวดย่อยด้วยกัน 4 หมวดได้แก่ 1.แจ้งซ่อม 2.แจ้งย้ายออก 3.แจ้งทำความสะอาด 4.แจ้งอื่นๆ/ฉุกเฉิน

Read More