วิธีทำบิลค่าเช่าแบบจ่ายค่าห้องหลังอยู่

บิลค่าเช่า แบบจ่ายหลังอยู่ คือ “การเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าห้อง จะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้ ”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนปัจจุบัน ตัวอย่าง    บิลค่าเช่าแบบจ่ายค่าห้องหลังเข้าอยู่   ค่าห้อง  ค่าน้ำ  และค่าไฟฟ้า เป็นของเดือนมกราคม     เช็คการตั้งค่ารูปแบบการทำบิล  ” ตั้งค่าให้เป็นแบบจ่ายค่าห้องหลังเข้าอยู่ “ เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ และเลือกรอบเดือนที่ต้องการกรอกมิเตอร์ให้ถูกต้อง สำหรับการใช้งานครั้งแรก จำเป็นต้องกรอกมิเตอร์ย้อนหลัง 1 เดือน เพื่อสร้างเลขตั้งต้น ตัวอย่าง ต้องการทำบิลเดือนมกราคม หรือ ต้องการให้หัวบิลขึ้นเป็นเดือนมกราคม   ให้ย้อนไปกรอกเลขมิเตอร์ตั้งแต่เดือนธันวาคมก่อน  และจึงมากรอกเลขมิเตอร์เดือนมกราคม 3. กรอกเลขมิเตอร์ทั้งค่าน้ำและค่าไฟฟ้าให้เรียบร้อย    จากนั้นกดบันทึก  4. เข้าที่หมวดบิล    และกดรอบบิลที่ต้องการทำบิลค่าเช่า ตัวอย่าง ต้องการทำบิลเดือนมกราคม  หรือ ต้องการให้หัวบิลขึ้นเป็นเดือนมกราคม  เมื่อกรอกเลขมิเดอร์ทั้งเดือนธันวาคมและมกราคมแล้ว   ระบบจะเด้งรอบบิลเป็นเดือนมกราคมให้อัตโนมัติ 5.  เลือกห้องที่ต้องการทำบิลค่าเช่า   จากนั้นกดปุ่ม  “ส่งบิล”      6. หากต้องการปริ้นเอกสารใบแจ้งหนี้ หรือ […]

Read More

วิธีทำบิลค่าเช่าแบบจ่ายค่าห้องก่อนอยู่

บิลค่าเช่า แบบจ่ายก่อนอยู่ คือ “การจ่ายค่าห้องล่วงหน้า   หรือการเก็บค่าน้ำ ค่าไฟจะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้  แต่ค่าห้องจะเป็นของเดือนถัดไป”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนถัดไป  ตัวอย่าง    บิลค่าเช่าแบบจ่ายค่าห้องก่อนเข้าอยู่   ค่าห้องเป็นของเดือนกุมภาพันธ์   แต่ค่าน้ำและค่าไฟฟ้าจะเป็นของเดือนมกราคม   เช็คการตั้งค่ารูปแบบการทำบิล  ” ตั้งค่าให้เป็นแบบจ่ายค่าห้องก่อนเข้าอยู่ “ เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ และเลือกรอบเดือนที่ต้องการกรอกมิเตอร์ให้ถูกต้อง สำหรับการใช้งานครั้งแรก จำเป็นต้องกรอกมิเตอร์ย้อนหลัง 1 เดือน เพื่อสร้างเลขตั้งต้น ตัวอย่าง ต้องการทำบิลเดือนกุมภาพันธ์ หรือ ต้องการให้หัวบิลขึ้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์   ให้ย้อนไปกรอกเลขมิเตอร์ตั้งแต่เดือนธันวาคมก่อน  และจึงมากรอกเลขมิเตอร์เดือนมกราคม 3. กรอกเลขมิเตอร์ทั้งค่าน้ำและค่าไฟฟ้าให้เรียบร้อย    จากนั้นกดบันทึก  4. เข้าที่หมวดบิล    และกดรอบบิลที่ต้องการทำบิลค่าเช่า ตัวอย่าง ต้องการทำบิลเดือนกุมภาพันธ์ หรือ ต้องการให้หัวบิลขึ้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์  เมื่อกรอกเลขมิเดอร์ทั้งเดือนธันวาคมและมกราคมแล้ว   ระบบจะเด้งรอบบิลเป็นเดือนกุมภาพันธ์ให้อัตโนมัติ 5.  เลือกห้องที่ต้องการทำบิลค่าเช่า   จากนั้นกดปุ่ม  “ส่งบิล”      6. หากต้องการปริ้นเอกสารใบแจ้งหนี้ หรือ ปริ้นบิลค่าเช่า      […]

Read More

เปลี่ยนมิเตอร์ทำอย่างไร

เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ กดคลิกแถบมิเตอร์น้ำ หรือ มิเตอร์ไฟฟ้า ที่ต้องการเปลี่ยนมิเตอร์ เลือกห้องที่ต้องการเปลี่ยนมิเตอร์    และกดที่สัญญาลักษณ์ขีดสามขีด กดเปลี่ยนมิเตอร์ > กรอกข้อมูลเลขมิเตอร์ตัวเก่าและเลขเริ่มต้นมิเตอร์ตัวใหม่ให้เรียบร้อย    และกดบันทึก กรอกเลขมิเตอร์ที่ใช้ของเดือนล่าสุด     และกดบันทึก

Read More

มิเตอร์เต็มทำอย่างไร

เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ กดเลือกแถบมิเตอร์น้ำ หรือ มิเตอร์ไฟฟ้าที่ต้องการ เลือกห้องที่มิเตอร์เต็ม   และกดที่สัญลักษณ์ขีดสามขีด กดเลือกมิเตอร์เต็ม  > กดเลือกค่าสูงสุดของมิเตอร์     และกดยืนยัน กรอกเลขมิเตอร์ที่ใช้ของเดือนล่าสุด   และกดบันทึก

Read More

ขั้นตอนการกรอกเลขมิเตอร์ / จดมิเตอร์

ในการใช้งานครั้งแรก ควรกรอก ย้อนหลัง 1 เดือน เพื่อสร้างเลขตั้งต้น “ตรวจสอบเดือนให้ถูกต้องและกรอกที่ช่องเลขล่าสุด” 1.คลิกปุ่ม จัดการหอ 2.จากนั้นคลิกปุ่ม จดมิเตอร์ 3.ตรวจสอบเดือนว่าใช่เดือนที่ต้องการจดหรือไม่ 4.คลิกเลือกปุ่ม จดมิเตอร์ค่าน้ำ เพื่อกรอกเลขมิเตอร์น้ำ 5.กรอกตัวเลขมิเตอร์น้ำ ตรงช่องเลขล่าสุด 6.เมื่อกรอกเสร็จ คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล 7.จากนั้นคลิกปุ่ม จดมิเตอร์ค่าไฟฟ้า เพื่อกรอกเลขมิเตอร์ไฟ 8.เมื่อกรอกเสร็จคลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล   TIPS : ควรกรอกเลขมิเตอร์ให้ครบทุกห้อง ทั้งมีผู้เช่าและไม่มีผู้เช่า จะทำให้ท่านทราบความผิดพลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น มิเตอร์ขยับ กรณีห้องว่าง มิเตอร์รั่ว มิเตอร์เสีย เป็นต้น และยังช่วยป้องกันการทุจริตได้อีกด้วย

Read More