ค้นหาเอกสารใบเสร็จรับเงิน

เข้าที่หมวดบัญชี      กดคลิกใบเสร็จรับเงิน กดเลือกวันที่ที่ต้องการค้นหาเอกสารใบเสร็จรับเงิน      และกดค้นหา กรอกเลขที่เอกสาร/หมายเลขห้อง  หรือกรอกชื่อลูกค้าเพื่อค้นหาใบเสร็จและดูสถานะเอกสาร กดเลขที่เอกสารเพื่อทำการปริ้นใบเสร็จรับเงิน

Read More

ค้นหาเอกสารใบแจ้งหนี้

เข้าที่หมวดบัญชี      กดคลิกใบแจ้งหนี้  เลือกวันที่ที่ต้องการค้นหาเอกสาร    และกดค้นหา กรอกเลขที่เอกสาร/หมายเลขห้อง  หรือชื่อลูกค้าเพื่อค้นหาเอกสารได้  กดคลิกที่เลขที่เอกสารเพื่อปริ้นเอกสารได้

Read More