การส่งบิลค่าเช่า

วิธีการส่งบิลค่าเช่ามี 2 วิธี แบบที่ 1  การส่งบิลเฉพาะห้อง/ส่งบิลทีละห้อง 1.1 เข้าที่หมวดบิล   กดเลือกห้องที่ต้องการกดส่งบิลค่าเช่า 1.2  ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย      และกดปุ่มส่งบิล แบบที่ 2   การส่งบิลพร้อมกันทั้งหมด 2.1  เข้าที่หมวดบิล     กดคลิกส่งบิลและเลือกแบบเฉพาะห้อง หรือ เลือกทั้งหมด 2.2  กดเลือกห้องที่ต้องการและกดส่งบิล

Read More

การค้นหาบิล

เข้าที่หมวดบิล      กดคลิกเดือนที่ต้องการค้นหา คลิกบิลทั้งหมด เลือกค้นหาบิลที่ต้องการ  หรือ  กรอกหมายเลขห้องที่ช่องค้นหา

Read More

พิมพ์ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน(รูปแบบพิเศษ)

การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี (รูปแบบพิเศษ) 1. เข้าที่หมวดบิล      และเลือกรอบเดือนที่ต้องการเอกสาร 2. กดพิมพ์หลายห้อง 3. กดคลิกพิมพ์ใบแจ้งหนี้  หรือ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี (รูปแบบพิเศษ) 4.  กดคลิกเลือกรูปแบบที่ต้อง > คลิกเลือกห้อง       และกดพิมพ์

Read More

ขั้นตอนการแบ่งจ่าย / ทยอยจ่าย บิลค่าเช่า

การแบ่งจ่าย / ทยอยจ่าย บิลค่าเช่า เลือกหมวด “บิล” จากนั้น คลิกบิล ที่ต้องการแบ่งจ่าย คลิกที่ปุ่ม “จ่ายค่าห้อง” จากนั้น คลิกเมนูย่อย “แบ่งจ่าย” ระบบจะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้สร้างใบเสร็จรับเงิน จากนั้นให้กรอกรายละเอียดหัวบิล , รายการ และ จำนวนเงิน ตามที่ผู้เช่าชำระเงินมา หากต้องการเพิ่มรายการจากใบแจ้งหนี้ ให้คลิก “เพิ่มรายการจากใบแจ้งหนี้” เลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก “ยืนยัน” เมื่อกรอกรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกปุ่ม “ชำระเงิน” เลือกช่องทางที่ผู้เช่าได้ทำการชำระเงินมา จากนั้นคลิก “บันทึก” เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบจะโชว์ใบเสร็จรับเงิน ที่ได้สร้างมาข้างต้น หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ให้คลิก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” ระบบจะโชว์ ยอดเงินที่ชำระมาแล้ว กับ ยอดเงินที่ค้างชำระในใบแจ้งหนี้หลัก  หมายเหตุ เมื่อชำระเงินครบถ้วนตามยอดของใบแจ้งหนี้แล้ว ระบบจะอัพเดตสถานะให้เป็น “จ่ายแล้ว” โดยอัตโนมัติ

Read More

การแก้ไขหัวบิล(ผู้เช่า)

1. เข้าที่หมวดบิล 2. คลิกบิลที่ต้องการแก้ไข 3. หากบิลได้ชำระเงินไปแล้ว ให้คลิก ยกเลิกการชำระเงิน 4. คลิก แก้ไขบิล 5. คลิก แก้ไขหัวบิล จากนั้นกรอกรายละเอียด หัวบิลตามที่ต้องการ 6. คลิก ส่งบิล 7. คลิก ชำระเงิน จากนั้น กดพิมพ์(ปริ้นท์)อีกครั้ง

Read More

การเพิ่มค่าปรับในใบแจ้งหนี้(แบบคำนวณเอง)

1. เข้าหมวดบิล (หากยังไม่ส่งบิล สามารถทำการเพิ่มรายการได้เลย หากส่งบิลแล้วให้กดแก้ไขบิลก่อน) 2. เลือกห้องที่ต้องการเพิ่มค่าปรับ กดเพิ่มรายการ 3. ใส่รายละเอียด และจำนวนเงิน กดบันทึก 4. กดส่งบิลอีกครั้ง  

Read More

บิลขึ้นไม่ครบทุกห้อง ต้องทำอย่างไร

  ** กรณีบิลขึ้นไม่ครบทุกห้องให้ทำการตรวจสอบ ดังนี้ ** 1.1   ที่ผังห้องเป็นห้องว่างหรือไม่ 1.2  ที่ผังห้องมีการเพิ่มข้อมูลผู้เช่าแล้วหรือยัง /ผังห้องเป็นสถานะห้องสีเขียวหรือไม่ 1.3  กรอกเลขมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟแล้วหรือยัง หากทำการเพิ่มข้อมูลผู้เช่าแล้ว และกรอกมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟ เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีบิลขึ้นที่หมวดบิล ให้กดเข้าที่หมวดบิล   จากนั้นให้เลื่อนลงมาด้านล่างจะมีแถบสีครีมขึ้นให้กด “คลิกที่นี่” จากนั้นจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา ให้กดคลิกเลือกห้องที่ต้องการ และกด “สร้างบิลค่าเช่า”  

Read More

หัวบิลค่าเช่าแบบจ่ายก่อนอยู่/แบบจ่ายหลังอยู่ คืออะไร

     1. บิลค่าเช่า แบบจ่ายก่อนอยู่ คือ “การจ่ายค่าห้องล่วงหน้า  หรือการเก็บค่าน้ำ ค่าไฟจะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้  แต่ค่าห้องจะเป็นของเดือนถัดไป”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนถัดไป  1.1 จดเลขมิเตอร์น้ำไฟที่ใช้ล่าสุด  เดือนมกราคม  1.2 หัวบิล ตรง หน้าทำบิล จะขึ้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์       2. บิลค่าเช่า แบบจ่ายหลังอยู่ คือ “การเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าห้อง จะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนปัจจุบัน 2.1  จดเลขมิเตอร์น้ำไฟล่าสุดที่ใช้  เดือนกรกฏาคม 2.2 หัวบิล ตรง หน้าทำบิล จะขึ้นเป็นเดือนกรกฏาคม

Read More

จะทำบิลค่าเช่า แบบใส่ VAT ทำอย่างไร

1. คลิกเลือก “ตั้งค่าหอพัก” และกดคลิก “บิล” (แถบสีฟ้า)     2. เลื่อน ลงมา ตรงคำว่า “ประเภทธุรกิจ” 3. เลือก “บริษัท/หจก จดภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว” 4. กด “บันทึก” 5. คลิก เลือก “บิล” (แถบสีน้ำเงินกรมท่า) 7. คลิกเลือก “ตั้งค่าบิล Vat” 8. เลือกรายการที่คิด Vat 9.กด “บันทึก”

Read More