วิธีทำบิลค่าเช่าแบบจ่ายค่าห้องหลังอยู่

บิลค่าเช่า แบบจ่ายหลังอยู่ คือ “การเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าห้อง จะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้ ”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนปัจจุบัน ตัวอย่าง    บิลค่าเช่าแบบจ่ายค่าห้องหลังเข้าอยู่   ค่าห้อง  ค่าน้ำ  และค่าไฟฟ้า เป็นของเดือนมกราคม     เช็คการตั้งค่ารูปแบบการทำบิล  ” ตั้งค่าให้เป็นแบบจ่ายค่าห้องหลังเข้าอยู่ “ เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ และเลือกรอบเดือนที่ต้องการกรอกมิเตอร์ให้ถูกต้อง สำหรับการใช้งานครั้งแรก จำเป็นต้องกรอกมิเตอร์ย้อนหลัง 1 เดือน เพื่อสร้างเลขตั้งต้น ตัวอย่าง ต้องการทำบิลเดือนมกราคม หรือ ต้องการให้หัวบิลขึ้นเป็นเดือนมกราคม   ให้ย้อนไปกรอกเลขมิเตอร์ตั้งแต่เดือนธันวาคมก่อน  และจึงมากรอกเลขมิเตอร์เดือนมกราคม 3. กรอกเลขมิเตอร์ทั้งค่าน้ำและค่าไฟฟ้าให้เรียบร้อย    จากนั้นกดบันทึก  4. เข้าที่หมวดบิล    และกดรอบบิลที่ต้องการทำบิลค่าเช่า ตัวอย่าง ต้องการทำบิลเดือนมกราคม  หรือ ต้องการให้หัวบิลขึ้นเป็นเดือนมกราคม  เมื่อกรอกเลขมิเดอร์ทั้งเดือนธันวาคมและมกราคมแล้ว   ระบบจะเด้งรอบบิลเป็นเดือนมกราคมให้อัตโนมัติ 5.  เลือกห้องที่ต้องการทำบิลค่าเช่า   จากนั้นกดปุ่ม  “ส่งบิล”      6. หากต้องการปริ้นเอกสารใบแจ้งหนี้ หรือ […]

Read More

วิธีทำบิลค่าเช่าแบบจ่ายค่าห้องก่อนอยู่

บิลค่าเช่า แบบจ่ายก่อนอยู่ คือ “การจ่ายค่าห้องล่วงหน้า   หรือการเก็บค่าน้ำ ค่าไฟจะเป็นของเดือนล่าสุดที่ใช้  แต่ค่าห้องจะเป็นของเดือนถัดไป”  หัวบิลจะขึ้นเป็นของเดือนถัดไป  ตัวอย่าง    บิลค่าเช่าแบบจ่ายค่าห้องก่อนเข้าอยู่   ค่าห้องเป็นของเดือนกุมภาพันธ์   แต่ค่าน้ำและค่าไฟฟ้าจะเป็นของเดือนมกราคม   เช็คการตั้งค่ารูปแบบการทำบิล  ” ตั้งค่าให้เป็นแบบจ่ายค่าห้องก่อนเข้าอยู่ “ เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ และเลือกรอบเดือนที่ต้องการกรอกมิเตอร์ให้ถูกต้อง สำหรับการใช้งานครั้งแรก จำเป็นต้องกรอกมิเตอร์ย้อนหลัง 1 เดือน เพื่อสร้างเลขตั้งต้น ตัวอย่าง ต้องการทำบิลเดือนกุมภาพันธ์ หรือ ต้องการให้หัวบิลขึ้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์   ให้ย้อนไปกรอกเลขมิเตอร์ตั้งแต่เดือนธันวาคมก่อน  และจึงมากรอกเลขมิเตอร์เดือนมกราคม 3. กรอกเลขมิเตอร์ทั้งค่าน้ำและค่าไฟฟ้าให้เรียบร้อย    จากนั้นกดบันทึก  4. เข้าที่หมวดบิล    และกดรอบบิลที่ต้องการทำบิลค่าเช่า ตัวอย่าง ต้องการทำบิลเดือนกุมภาพันธ์ หรือ ต้องการให้หัวบิลขึ้นเป็นเดือนกุมภาพันธ์  เมื่อกรอกเลขมิเดอร์ทั้งเดือนธันวาคมและมกราคมแล้ว   ระบบจะเด้งรอบบิลเป็นเดือนกุมภาพันธ์ให้อัตโนมัติ 5.  เลือกห้องที่ต้องการทำบิลค่าเช่า   จากนั้นกดปุ่ม  “ส่งบิล”      6. หากต้องการปริ้นเอกสารใบแจ้งหนี้ หรือ ปริ้นบิลค่าเช่า      […]

Read More

การรับชำระเงิน(ในหมวดบิล)

เข้าที่หมวดบิล  และกดคลิ๊กเข้าบิลที่ค้างชำระ กด “จ่ายค่าห้อง” เลือกรูปแบบการชำระเงิน  “แบบจ่ายเต็ม หรือ แบบแบ่งจ่าย” (กรณีผู้เช่าผ่อนชำระ/ทยอยจ่าย) เลือกวิธีการรับชำระและวันที่รับชำระเงิน   จากนั้นกด  “บันทึก” หากต้องการใบเสร็จรับเงิน  กดปุ่ม ”พิมพ์”    และกดเลือกใบเสร็จรับเงิน

Read More

การส่งบิลค่าเช่า

วิธีการส่งบิลค่าเช่ามี 2 วิธี แบบที่ 1  การส่งบิลเฉพาะห้อง/ส่งบิลทีละห้อง 1.1 เข้าที่หมวดบิล   กดเลือกห้องที่ต้องการกดส่งบิลค่าเช่า 1.2  ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย      และกดปุ่มส่งบิล แบบที่ 2   การส่งบิลพร้อมกันทั้งหมด 2.1  เข้าที่หมวดบิล     กดคลิกส่งบิลและเลือกแบบเฉพาะห้อง หรือ เลือกทั้งหมด 2.2  กดเลือกห้องที่ต้องการและกดส่งบิล

Read More

การค้นหาบิล

เข้าที่หมวดบิล      กดคลิกเดือนที่ต้องการค้นหา คลิกบิลทั้งหมด เลือกค้นหาบิลที่ต้องการ  หรือ  กรอกหมายเลขห้องที่ช่องค้นหา

Read More

พิมพ์ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน(รูปแบบพิเศษ)

การพิมพ์ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี (รูปแบบพิเศษ) 1. เข้าที่หมวดบิล      และเลือกรอบเดือนที่ต้องการเอกสาร 2. กดพิมพ์หลายห้อง 3. กดคลิกพิมพ์ใบแจ้งหนี้  หรือ ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี (รูปแบบพิเศษ) 4.  กดคลิกเลือกรูปแบบที่ต้อง > คลิกเลือกห้อง       และกดพิมพ์

Read More

ขั้นตอนการแบ่งจ่าย / ทยอยจ่าย บิลค่าเช่า

การแบ่งจ่าย / ทยอยจ่าย บิลค่าเช่า เลือกหมวด “บิล” จากนั้น คลิกบิล ที่ต้องการแบ่งจ่าย คลิกที่ปุ่ม “จ่ายค่าห้อง” จากนั้น คลิกเมนูย่อย “แบ่งจ่าย” ระบบจะขึ้นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้สร้างใบเสร็จรับเงิน จากนั้นให้กรอกรายละเอียดหัวบิล , รายการ และ จำนวนเงิน ตามที่ผู้เช่าชำระเงินมา หากต้องการเพิ่มรายการจากใบแจ้งหนี้ ให้คลิก “เพิ่มรายการจากใบแจ้งหนี้” เลือกรายการที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นคลิก “ยืนยัน” เมื่อกรอกรายการเสร็จสมบูรณ์แล้ว คลิกปุ่ม “ชำระเงิน” เลือกช่องทางที่ผู้เช่าได้ทำการชำระเงินมา จากนั้นคลิก “บันทึก” เมื่อชำระเงินเสร็จสิ้น ระบบจะโชว์ใบเสร็จรับเงิน ที่ได้สร้างมาข้างต้น หากต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ให้คลิก “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” ระบบจะโชว์ ยอดเงินที่ชำระมาแล้ว กับ ยอดเงินที่ค้างชำระในใบแจ้งหนี้หลัก  หมายเหตุ เมื่อชำระเงินครบถ้วนตามยอดของใบแจ้งหนี้แล้ว ระบบจะอัพเดตสถานะให้เป็น “จ่ายแล้ว” โดยอัตโนมัติ

Read More

การแก้ไขหัวบิล(ผู้เช่า)

1. เข้าที่หมวดบิล 2. คลิกบิลที่ต้องการแก้ไข 3. หากบิลได้ชำระเงินไปแล้ว ให้คลิก ยกเลิกการชำระเงิน 4. คลิก แก้ไขบิล 5. คลิก แก้ไขหัวบิล จากนั้นกรอกรายละเอียด หัวบิลตามที่ต้องการ 6. คลิก ส่งบิล 7. คลิก ชำระเงิน จากนั้น กดพิมพ์(ปริ้นท์)อีกครั้ง

Read More

การเพิ่มค่าปรับในใบแจ้งหนี้(แบบคำนวณเอง)

1. เข้าหมวดบิล (หากยังไม่ส่งบิล สามารถทำการเพิ่มรายการได้เลย หากส่งบิลแล้วให้กดแก้ไขบิลก่อน) 2. เลือกห้องที่ต้องการเพิ่มค่าปรับ กดเพิ่มรายการ 3. ใส่รายละเอียด และจำนวนเงิน กดบันทึก 4. กดส่งบิลอีกครั้ง  

Read More