พิมพ์ใบยกเลิกการจองห้องรายเดือน

กรณีที่มีการยกเลิกการจองห้องรายเดือน และกดคืนเงินค่ามัดจำการจองห้องรายเดือน สามารถกดปุ่มพิมพ์ใบยกเลิกการจองได้ ดังนี้ เข้าที่หมวดรายรับ-จ่าย กดค้นหารายการคืนค่ามัดจำการจองรายเดือน 3. กดปุ่ม พิมพ์ใบยกเลิกการจอง

Read More

เพิ่มรายจ่าย

วิธีการเพิ่มรายจ่าย เลือกหมวด รายรับ – รายจ่าย เพิ่มรายจ่าย กรอกรรายละเอียดข้อมูล แล้วกดบันทึก  

Read More

ค้นหาใบเสร็จ

วิธีการค้นหาเลขที่ที่ใบเสร็จรับเงิน เลือก หมวดหมู่ รายรับ -รายจ่าย เลือก เดือน และวันที่ที่ต้องการค้นหาบิล ในช่องเลขที่ใบเสร็จ  ให้ใส่เลขที่ใบเสร็จลงไป

Read More

ดูรายรับเฉพาะรายการ

ในหน้าของรายรับ -รายจ่าย  ท่านสามารถ เลือกดูเฉพาะรายการได้ วิธีการเลือกดูเฉพาะบิลหมวดใดหมวดหนึ่ง เลือกหมวด รายรับ – รายจ่าย เลือกวันที่  ที่ต้องการจะดูในช่วงเวลานั้นๆ เลือกรายละเอียดของบิลที่ต้องการดูรายรับ – รายจ่าย หรือเลือก หมวดหมู่ที่ต้องการฟิลเตอร์ คำที่ใส่รายละเอียดใน -ต้องการหาบิลห้องพักรายวัน ให้พิมพ์ ห้องพักรายวัน -ต้องการหาบิลห้องพักรายเดือน ให้พิมพ์ ห้องพักรายเดือน -ต้องการหาบิลประกัน ให้พิมพ์ ประกัน เป็นต้น วิธีการฟิลเตอร์ด้วย ตัวอักษร วิธีการเลือกฟิลเตอร์หมวดหมู่

Read More

วิธีการเพิ่มหมวดหมู่ ในหมวด รายรับ – รายจ่าย

วิธีการเพิ่ม รายรับ – รายจ่าย 1.เลือกหมวด รายรับ – รายจ่าย 2.เลือกจัดการหมวดหมู่ เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ของรายรับ – รายจ่าย ที่ท่านต้องการจะเพิ่ม เช่น เงินเดือน,ค่าส่วนกลาง เป็นต้น 3. กรอกชื่อหมวดหมู่ที่ต้องการจะเพิ่ม 4.กด ” +เพิ่ม ” 5.สามารถทำการเพิ่มรายรับ – รายจ่ายได้เลยค่ะ

Read More

รายรับ – รายจ่าย

หมวดรายรับ – รายจ่าย เป็นบัญชีเบื้องต้น ที่รวบรวมรายรับและรายจ่ายของธุรกิจเอาไว้  โดยเมื่อเจ้าของหอพักกด “จ่ายค่าห้อง” รวมไปถึงการออกใบเสร็จต่างๆ จะถูกดึงนำมาเป็น รายรับ  ที่หน้า หมวดรายรับ – รายจ่าย ทั้งนี้ สามารถเพิ่มรายรับรายจ่ายเองได้  และยังสามารถเลือกดูเฉพาะใบเสร็จรับเงินค่าเช่ารายเดือน เฉพาะค่าประกัน หรือ อื่นๆ ได้อีกด้วย  ระบบจะรวมยอดเงินให้ด้านบนทันที

Read More