วิธีการเพิ่มอุปกรณ์

เข้าที่หมวดอุปกรณ์ กดปุ่ม ” +เพิ่มอุปกรณ์ “ 3. กรอกรายละเอียดข้อมูลของอุปกรณ์ วิธีเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 กดปุ่ม ” เพิ่มจำนวนอุปกรณ์ทีละหลายรายการ “ 2. กรอกจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการ และกดบันทึก วิธีที่ 2 กดปุ่ม ” รายละเอียด “ 2. กดปุ่ม ” + เพิ่มอุปกรณ์ “ 3. เพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการ และกดบันทึก เมื่อมีการเพิ่มจำนวนของอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ที่หน้าระบบจะขึ้นจำนวนอุปกรณ์แสดงตามที่เราระบุลงไป

Read More

วิธีการเบิกอุปกรณ์

วิธีการเบิกอุปกรณ์มี 2 วิธี ดีงนี้ วิธีที่ 1 เบิกจากหมวดอุปกรณ์ เข้าหมวดอุปกรณ์ กดเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ 3. กดปุ่ม ” – เบิกอุปกรณ์ “ 4. เลือกจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการเบิก และกดบันทึก เมื่อมีการเบิกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงความเคลื่อนไหวในคลังอุปกรณ์ วิธีที่ 2 เบิกจากหมวดสรุปการแจ้ง เข้าที่หมวดสรุปการแจ้ง กดเลือกรายการแจ้งที่ต้องการ 3. กดปุ่ม ” – เบิกอุปกรณ์ “ 4. เลือกจำนวนอุปกรณ์ที่ต้องการเบิก และกดบันทึก เมื่อมีการเบิกอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงประวัติในการเบิกอุปกรณ์

Read More