การตอบรับคำขอเชื่อมต่อจากผู้เช่า

การตอบรับคำขอเชื่อมต่อจากผู้เช่าสามารถทำได้ทั้ง 2 ช่องทาง คือ ที่หน้าเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชั่น การตอบรับคำขอเชื่อมต่อจากผู้เช่า ผ่านหน้าเว็บไซต์ กดที่กระดิ่งแจ้งเตือน กดที่คำขอเชื่อมต่อของผู้เช่า ตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อย   และกดยืนยัน การตอบรับคำขอเชื่อมต่อจากผู้เช่า ผ่านหน้าแอปพลิเคชั่น 1. กดที่กระดิ่งแจ้งเตือน   2. กดที่คำขอเชื่อมต่อของผู้เช่า   3. ตรวจสอบรายละเอียดให้เรียบร้อย   และกดตอบรับ  

Read More

ลืมรหัสผ่านทำอย่างไร

1.เข้าที่หน้าเว็บไซต์  https://www.horganice.in.th/  2.กดเข้าสู่ระบบ 3.กรอกเบอร์โทรศัพท์ 4.กดลืมรหัสผ่าน 5.กรอกเบอร์โทรศัพท์ 6.กดลืมรหัสผ่าน 7.กรอกรหัสผ่านยืนยัร  5 หลักที่ได้จากSMS     และกดยืนยัน      

Read More

การเชื่อมระบบหอพัก คืออะไร?

ผู้เช่าสามารถทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและกดเชื่อมต่อระบบหอพักได้  เพื่อทำให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น  เช่น  การรับบิลออนไลน์  การแนบหลักฐานการชำระเงินค่าเช่า  ประกาศข่าวสารจากทางหอพัก   การแจ้งซ่อม  แจ้งทำความสะอาด หรือแจ้งย้ายออก  อีกทั้งยังสามารถสะสม points เพื่อนำไปเป็นส่วนลดหรือรับบริการต่างๆได้  ซึ่งผู้เช่าสามารถใช้งานได้ทั้งทางแอปพลิเคชั่นและทางหน้าเว็บไซต์ https://www.horganice.in.th/.  สามารถกดบันทึกรูปภาพเพื่อนำไปปริ้นเชิญชวนผู้เช่าให้ใช้งานที่อาคารหอพักได้ที่นี่ คิวอาร์โค้ดระบบAndroid คิวอาร์โค้ดระบบIOS ขั้นตอนการเชื่อมหอพัก ข้อดีของการเชื่อมผู้เช่า

Read More

เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก ควรทำอย่างไร?

**การใช้งานครั้งแรก จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อสร้างผังห้อง เสมือนจริง ดังนั้นสิ่งที่ควรทราบ คือ  จำนวนห้อง จำนวนชั้น และการคิดค่าน้ำค่าไฟ หรือสามารถนำบิลค่าเช่ามาประกอบการสร้างหอพักได้เช่นกัน 1.เมื่อทำการสมัครสมาชิก เรียบร้อยแล้ว 2.Log in เข้าสู่ระบบ ด้วยเบอร์โทรศัพท์ และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ หากจำรหัสผ่านไม่ได้ ให้กดลืมรหัสผ่านและตั้งรหัสผ่านใหม่ 3.กรอกข้อมูลหอพักให้ครบถ้วน และถูกต้องตามจริง จากนั้นกดปุ่ม สร้างหอพัก 4.ตั้งค่า หมายเลขห้องพัก หากต้องการแก้ไข ให้กดแก้ไขตัวเลข หากไม่แก้ไข ให้กดยืนยัน เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป 5.ตั้งค่าการคิดค่าน้ำ ให้เลือกแบบที่หอพักคิดคำนวณ หากแต่ละห้องคิดค่าน้ำต่างกัน ให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งไปก่อน สามารถตั้งค่าเพิ่มและแก้ไขภายหลังได้ 6.ตั้งค่าไฟ  ให้เลือกแบบที่หอพักคิดคำนวณ หากแต่ละห้องคิดค่าไฟต่างกัน ให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งไปก่อน สามารถตั้งค่าเพิ่มและแก้ไขภายหลังได้ 7.ตั้งค่าบริการ หากหอพักของคุณคิดค่าบริการเพิ่มเติม เช่น ค่าขยะ ค่าส่วนกลาง  สามารถตั้งให้แสดงในบิลค่าเช่าได้ โดยการเพิ่มรายการ หากยังไม่ต้องการเพิ่มให้กดยืนยัน *** การตั้งค่ารายการตรงนี้ จะแสดงในบิลค่าเช่าทุกๆเดือน หากต้องการตั้งค่าเฉพาะเดือน(ครั้งนั้นๆ) สามารถทำได้ในหมวดบิล 8.เพิ่มบัญชี ธนาคาร […]

Read More

Horganice ID / IDหอพัก คืออะไร ?

Horganice ID ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างหอพักกับผู้เช่า สำหรับส่งบิลออนไลน์ แจ้งข่าวสาร และแจ้งเรื่องต่างๆ ทางผู้เช่าที่ใช้งานแอปพลิเคชั่น Horganice สามารถติดต่อสอบถาม Horganice ID  กับทางหอพักที่พักอาศัยเพื่อเชื่อมระบบได้เลย ขั้นตอนการเชื่อมหอพักมีดังต่อไปนี้ กดปุ่มเชื่อมหอพัก  เลือกเชื่อมหอพักด้วย Horganice ID เลือกห้องและชั้นที่พักอาศัย   จากนั้นรอการตอบรับกลับทางหอพัก

Read More

การเข้าสู่ระบบ Horganice

1.เริ่มจากเปิด web browser หรือโปรแกรมสำหรับเล่นอินเตอร์เน็ต 2.พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์  https://www.horganice.in.th/  หน้าแรกของเว็บไซต์จะปรากฏขึ้น 3.คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ 4.กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ได้สมัครสมาชิกไว้กับทางระบบ Horganice 5.กรอกรหัสผ่านที่ได้สมัครสมาชิกไว้กับทางระบบ Horganice 6.คลิกที่ปุ่ม Log in  

Read More

การสมัครสมาชิก Horganice

1.เริ่มจากเปิด web browser หรือโปรแกรมสำหรับเล่นอินเตอร์เน็ต 2.พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์  https://www.horganice.in.th/   หน้าแรกของเว็บไซต์จะปรากฏขึ้น 3.คลิกที่ปุ่ม สมัครสมาชิก 4.กรอกชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่านที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 8 ตัว    เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย หรือตัวเลขก็ได้ ทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง เลือกเพศ 5.คลิกที่ปุ่ม ลงทะเบียน เท่านี้ก็สามารถเริ่มต้นใช้งานระบบ Horganice ได้ทันที

Read More