วิธีทำสัญญาเช่าออนไลน์ (ของฝั่งผู้เช่า)

วิธีทำสัญญาเช่าออนไลน์ (ของฝั่งผู้เช่า) ทางผู้เช่าจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Horganice และทำการเชื่อมหอพักให้เรียบร้อย จึงจะสามารถทำสัญญาออนไลน์ หรือดูสัญญาเช่าออนไลน์ที่ทางหอพักกดส่งมาให้ทางแอปพลิเคชั่นได้ วิธีทำสัญญาเช่าออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้ กดเข้าที่แอปพลิเคชั่น Horganice กดที่แจ้งเตือน Notifications 3. กดปุ่ม ” เอกสารสัญญา ” 4. กดปุ่ม ” เอกสารสัญญาฉบับที่รอการตอบรับ “ 5. กดดูสัญญาเช่าเพื่อตรวจสอบรายละเอียดและแนบเอกสารต่างๆเพิ่มเติม พร้อมเซ็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำสัญญาเช่าออนไลน์ 6. กดปุ่ม ” ยืนยัน ” หลังจากทำสัญญาเช่าเรียบร้อย 7. หลังจากกดยืนยันทำสัญญาเช่าออนไลน์เรียบร้อย ข้อมูลจะส่งไปที่แอปพลิเคชั่นของทางหอพักและขึ้นสถานะอัพเดท ” เสร็จสิ้น ” ทันที

Read More

วิธีการสมัครสมาชิก และเชื่อมระบบหอพัก

ผู้เช่าสามารถทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและกดเชื่อมต่อระบบหอพักได้  เพื่อทำให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น  เช่น  การรับบิลออนไลน์  การแนบหลักฐานการชำระเงินค่าเช่า  ประกาศข่าวสารจากทางหอพัก   การแจ้งซ่อม  แจ้งทำความสะอาด หรือแจ้งย้ายออก  อีกทั้งยังสามารถสะสม points เพื่อนำไปเป็นส่วนลดหรือรับบริการต่างๆได้  ซึ่งผู้เช่าสามารถใช้งานได้ทั้งทางแอปพลิเคชั่นและทางหน้าเว็บไซต์ https://www.horganice.in.th/ 1.ดาวน์โหลดแอป  Horganice    หรือสแกนคิวอาร์โค้ดดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น 2.กดสมัครสมาชิก 3.กรอกข้อมูลสมัครสมาชิก 4.กดเชื่อมหอพัก 5.กดเชื่อมหอพักด้วย Horganice ID 6.กรอก Horganice ID 7.กดเลือกชั้น และเลือกห้องที่ต้องการเชื่อมต่อ

Read More

การเชื่อมระบบหอพัก คืออะไร?

ผู้เช่าสามารถทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นและกดเชื่อมต่อระบบหอพักได้  เพื่อทำให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้น  เช่น  การรับบิลออนไลน์  การแนบหลักฐานการชำระเงินค่าเช่า  ประกาศข่าวสารจากทางหอพัก   การแจ้งซ่อม  แจ้งทำความสะอาด หรือแจ้งย้ายออก  อีกทั้งยังสามารถสะสม points เพื่อนำไปเป็นส่วนลดหรือรับบริการต่างๆได้  ซึ่งผู้เช่าสามารถใช้งานได้ทั้งทางแอปพลิเคชั่นและทางหน้าเว็บไซต์ https://www.horganice.in.th/.  สามารถกดบันทึกรูปภาพเพื่อนำไปปริ้นเชิญชวนผู้เช่าให้ใช้งานที่อาคารหอพักได้ที่นี่ คิวอาร์โค้ดระบบAndroid คิวอาร์โค้ดระบบIOS ขั้นตอนการเชื่อมหอพัก ข้อดีของการเชื่อมผู้เช่า

Read More

วิธีดูบิลค่าเช่าและแจ้งชำระเงิน (ฝั่งผู้เช่า)

การดูบิลค่าเช่าและแจ้งชำระเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่น มีดังนี้ 1. เลือกหมวดบิลค่าเช่า 2.  เลือกเดือนที่ต้องการแจ้งชำระเงิน 3.  ตรวจสอบรายละเอียดบิลค่าเช่า  และกดแนบหลักฐานสลิปการโอนเงิน 4.  กดเลือกบัญชีธนาคารที่ต้องการแจ้งโอนชำระเงิน  และกดยืนยัน (ให้กดคลิ๊กบริเวณช่องว่างตามรูปภาพ  เพื่อเป็นการติ๊กให้ขึ้นเครื่องหมายถูกต้อง)      5.  กดปุ่มแนบหลักฐาน   และกดเลือกรูปภาพสลิปจากคลังภาพของเครื่องโทรศัพท์ หรือ กดถ่ายรูป 6.  กดปุ่มยืนยัน

Read More

Horganice ID / IDหอพัก คืออะไร ?

Horganice ID ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างหอพักกับผู้เช่า สำหรับส่งบิลออนไลน์ แจ้งข่าวสาร และแจ้งเรื่องต่างๆ ทางผู้เช่าที่ใช้งานแอปพลิเคชั่น Horganice สามารถติดต่อสอบถาม Horganice ID  กับทางหอพักที่พักอาศัยเพื่อเชื่อมระบบได้เลย ขั้นตอนการเชื่อมหอพักมีดังต่อไปนี้ กดปุ่มเชื่อมหอพัก  เลือกเชื่อมหอพักด้วย Horganice ID เลือกห้องและชั้นที่พักอาศัย   จากนั้นรอการตอบรับกลับทางหอพัก

Read More