กดเช็คอิน/เช็คเอ้าท์ห้องรายวัน

      กดเช็คอิน เข้าหมวดผังห้อง      กดคลิกห้องที่ต้องการเช็คอิน กดคลิกรายชื่อการจอง      กดเช็คอิน   และกดออกใบเสร็จ ***เมื่อกดเช็คอินแล้วสถานะที่หน้าผังห้องจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า  หมายถึง ห้องรายวัน**** กดเช็คเอ้าท์ 1. เมื่อถึงวันที่ต้องการเช็คเอ้าท์   สามารถกดเข้าที่ห้องรายวันและกดเช็คเอ้าท์ได้เลย

Read More