การรับชำระเงิน(ในหมวดบิล)

เข้าที่หมวดบิล  และกดคลิ๊กเข้าบิลที่ค้างชำระ กด “จ่ายค่าห้อง” เลือกรูปแบบการชำระเงิน  “แบบจ่ายเต็ม หรือ แบบแบ่งจ่าย” (กรณีผู้เช่าผ่อนชำระ/ทยอยจ่าย) เลือกวิธีการรับชำระและวันที่รับชำระเงิน   จากนั้นกด  “บันทึก” หากต้องการใบเสร็จรับเงิน  กดปุ่ม ”พิมพ์”    และกดเลือกใบเสร็จรับเงิน

Read More