การสร้างบิล(ใบแจ้งหนี้) และการรับชำระเงิน

การสร้างบิลหรือใบแจ้งหนี้ สามารถทำได้ดังนี้ เพิ่มข้อมูลผู้เช่าที่หมวดผังห้องให้เรียบร้อย กรอกเลขมิเตอร์ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า 2.1  เข้าที่หมวดจดมิเตอร์ > เลือกเดือนที่ต้องการกรอกเลขมิเตอร์ที่ใช้งานล่าสุด > กดแถบจดมิเตอร์ค่าน้ำ ***หมายเหตุ  กรณีทำบิลในระบบครั้งแรก แนะนำให้กรอกมิเตอร์ย้อนหลัง 1 เดือน  และกรอกมิเตอร์รอบเดือนปัจจุบันล่าสุด***                                                                                […]

Read More