การส่งบิลค่าเช่า

วิธีการส่งบิลค่าเช่ามี 2 วิธี แบบที่ 1  การส่งบิลเฉพาะห้อง/ส่งบิลทีละห้อง 1.1 เข้าที่หมวดบิล   กดเลือกห้องที่ต้องการกดส่งบิลค่าเช่า 1.2  ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย      และกดปุ่มส่งบิล แบบที่ 2   การส่งบิลพร้อมกันทั้งหมด 2.1  เข้าที่หมวดบิล     กดคลิกส่งบิลและเลือกแบบเฉพาะห้อง หรือ เลือกทั้งหมด 2.2  กดเลือกห้องที่ต้องการและกดส่งบิล

Read More