ตั้งค่าค่าปรับในใบแจ้งหนี้(แบบอัตโนมัติ)

ค่าตั้งค่า ค่าปรับในระบบมี 2 แบบ แบบที่ 1 แบบอัตราคงที่ หมายถึง การตั้งค่าค่าปรับที่คิดเป็นรายวันตามราคาที่หอพักกำหนด ตัวอย่างเช่น คิดค่าปรับวันละ 50 บาท หากผู้เช่าชำระล่าช้าเกินมา 15 วัน จะเป็น 15(วัน) x 50 = 750 บาท แบบที่ 2 แบบอัตราก้าวหน้า หมายถึง การตั้งค่าค่าปรับที่กำหนดคิดราคาตามระยะเวลาที่ผู้เช่าชำระล่าช้า ตัวอย่างเช่น ชำระล่าช้าเกินตั้งแต่วันที่ 1 – 5 วัน คิดค่าปรับวันละ 20 บาท ชำระล่าช้าเกินตั้งแต่วันที่ 6 – 10 วัน คิดค่าปรับวันละ 50 บาท กรณีหากผู้เช่าชำระล่าช้าเกินมา 8 วัน ระบบจะคำนวณวันที่ 1 – 5 วัน คิดค่าปรับวันละ 20 […]

Read More