ตั้งค่าค่าปรับในใบแจ้งหนี้(แบบอัตโนมัติ)

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก    และกดคลิก “ค่าปรับ” กรอกข้อมูลวันที่ทำบิลค่าเช่า   และวันที่สิ้นสุดรับชำระเงิน    จากนั้นกดบันทึกข้อมูล กดเลือกห้องที่ต้องการตั้งค่า   และกดกำหนดค่าปรับ ใส่ราคาค่าปรับ    และกดบันทึก เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย   ราคาจะปรากฏค่าปรับที่ตั้งค่าเอาไว้ให้   *** การตั้งค่า ค่าปรับนี้จะขึ้นค่าปรับในบิลค่าเช่าให้อัตโนมัติ  แต่จะไม่ปรากฏในบิลนั้นทันที จะขึ้นให้ในเดือนถัดไป ***                                                                      […]

Read More