การแก้ไขค่าน้ำค่าไฟฟ้า (กรณีส่งบิลถึงผู้เช่าแล้ว)

ในกรณีที่ต้องการแก้ไขค่าน้ำค่าไฟโดยที่ยังไม่ได้ส่งบิลถึงผู้เช่า สามารถแก้ไขที่ หมวดจดมิเตอร์ได้เลย แต่ถ้าได้ทำการส่งบิลออนไลน์ให้ผู้เช่าเรียบร้อยแล้ววิธีการแก้ไขค่าน้ำค่าไฟจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1.เข้าหมวด จัดการหอ   2.คลิกหมวดบิล และเลือกบิลของห้องที่ต้องการแก้ไข     3.จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม แก้ไขบิล 4.พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่า สาเหตุการแก้ไขบิล   5.จากนั้นปิดหน้าต่าง   แล้วเข้าหมวดจดมิเตอร์กรอกเลขมิเตอร์ใหม่ของห้องที่เราได้ทำการแก้ไขบิลไปเมื่อสักครู่นี้    เมื่อแก้ไขเสร็จ คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล   6.คลิกหมวดบิล และเลือกห้องที่เราได้ทำการแก้ไขบิล   7.ตรวจสอบตัวเลขมิเตอร์ที่เราได้ทำการแก้ไข หากข้อมูลถูกต้องให้คลิกปุ่ม ส่งบิล เพื่อส่งบิลที่ได้แก้ไขแล้วให้ผู้เช่า            

Read More