การแก้ไขบิลที่ส่งแล้ว

  1. หมวดบิล 2. เลือกห้องที่ต้องการแก้ไข   3. กด แก้ไขบิล   4. พิมพ์ข้อความถึงผู้เช่าว่าต้องการแก้อะไร 5.”แก้ไขบิล”     6.1 หากต้องการแก้ไขหัวบิล คลิ๊ก 6.2 หากต้องการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ กดแก้ไข  หรือหากต้องการ เพิ่มส่วนลด หรือ เพิ่มรายการอื่นๆ คลิ๊ก 6.3 เสร็จแล้วกด ส่งบิล อีกครั้ง      

Read More