ตั้งค่าข้อความท้ายบิล

วิธีการตั้งค่าข้อความท้ายบิล สามารถทำได้ทั้ง ข้อความท้ายใบเสร็จ ข้อความท้ายใบประกัน ซึ่งในส่วนของการตั้งค่านี้ จะเป็นการตั้งค่าทุกๆใบเสร็จของทุกห้อง เป็นการตั้งค่าทั้งหมดของหอพัก เลือกหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกบิล เลื่อนลงมาด้านล่าง สามารถกรอกข้อความท้ายใบแจ้งหนี้   จากนั้นกดบันทึก ค่าข้

Read More