ตั้งค่า ค่าห้อง

วิธีการตั้งค่าค่าห้องรายวันและรายเดือน เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก เลือกค่าห้อง เลือกห้องที่ต้องการกำหนดราคา  ซึ่งสามารถตั้งค่าให้ราคาไม่เท่ากันได้ กดกำหนดค่าเช่ารายวัน  หรือรายเดือน

Read More