รายงานสรุปจองรายเดือน

วิธีการดูรายงานสรุปจองรายเดือน หน้ารายงานสรุปจองรายเดือน จะเป็นการสรุปภาพรวมของการจองห้องรายเดือน ในเดือนนั้นๆ  และมียอดรับที่ลูกค้าจองห้องด้วย กดเข้าหมวดรายงานสรุป    เลือกเดือนที่ต้องการดู เลือกจองรายเดือน

Read More