การจองห้องในหมวดปฏิทิน

1.เข้าหมวดปฏิทิน   กดค้นหาห้องว่างเพื่อทำการจองห้อง 2.เลือกวันที่เข้าพัก และวันที่ออกเพื่อที่ว่าจะได้ตรวจสอบได้ว่ามีห้องไหนที่ว่างอยู่บ้าง 3. ปรากฏห้องว่าง และสามารถกดติ๊กทำการจองห้องได้เลย 4.หลังจากเลือกห้องเสร็จแล้ว ให้ทำการกดปุ่มจองห้อง 5 ใส่ข้อมูลและรายละเอียดของผู้เช่าลงระบบ 6. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดบันทึก 7. กดปุ่ม จ่ายยอดค้างชำระ เมื่อมีการโอนเงินค่าจองเข้ามา   8. เลือกช่องทางการชำระเงิน และวันที่ ที่ได้รับเงินการจอง พร้อมกดบันทึก 9. กดพิมพ์ใบจองได้ เมื่อต้องการให้กับผู้เช่า  

Read More