ตั้งค่า ค่าน้ำ/ค่าไฟ

1.เข้าหมวด ตั้งค่าหอพัก 2.คลิกปุ่ม ค่าน้ำ ค่าไฟ 3.เลือกห้องพักที่ต้องการกำหนด 4.เลือกว่าต้องการแก้ไข การคำนวณค่าน้ำ/ค่าไฟ 5.เลือกรูปแบบการคำนวณค่าน้ำประปาของหอพักที่คุณใช้ คลิกปุ่มดูตัวอย่างการคำนวณ 6.อ่านตัวอย่างการคำนวน หากหอพักคุณคิดค่าน้ำแบบนี้ คลิกปุ่ม เลือกวิธีนี้ 7.กรอกข้อมูลค่าน้ำให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน

Read More