ตั้งค่าหัวบิล/รูปแบบนิติบุคคล/บุคคลธรรมดา

วิธีการตั้งค่าหัวบิล เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก กดปุ่ม  “บิล” (แถบสีฟ้า) เลือกประเภทธุรกิจ  และกรอกรายละเอียดข้อมูลให้เรียบร้อย กดบันทึก

Read More