ตั้งค่ารายการทรัพย์สิน

เข้าที่หมวดตั้งค่าหอพัก   และกดรายการทรัพย์สิน 2. กดจัดการทรัพย์สิน 3. กรอกชื่อรายการทรัพย์ที่ต้องการ     จากนั้นกดปุ่มเพิ่ม 4. กดเลือกห้องที่ต้องการตั้งค่า    จากนั้นกดปุ่มกำหนดทรัพย์สิน 5. กดเพิ่มรายการทรัพย์สินตามที่ต้องการ 1. กดปุ่มเพิ่ม 2. กดเลือกรายการทรัพย์สินที่ต้องการ 3. กรอกราคาที่ต้องการ 6. เมื่อเลือกรายการที่ต้องการเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่ม  “บันทึก”  ได้เลย 7. หลังจากตั้งค่ารายการทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว   ระบบจะแสดงสัญลักษณ์ตามรูปดังนี้

Read More