ตั้งค่ารูปแบบเอกสาร

รูปแบบเอกสารสำหรับใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1. รูปแบบปกติ คือ ส่วนของต้นฉบับและส่วนสำเนาจะอยู่ในเอกสาร 1 แผ่น (ด้านบน-ด้านล่าง) 2. รูปแบบพิเศษ คือ ส่วนของต้นฉบับและส่วนสำเนาจะอยู่ในเอกสารคนละแผ่น วิธีการตั้งค่ารูปแบบเอกสาร เข้าหมวดตั้งค่าหอพัก และกดบิล 2. สามารถกดเลือกรูปแบบที่ต้องการ และกดบันทึก

Read More