ตั้งค่าIDหอพัก

เข้าที่หมวดตั้งค่า กดคลิก “IDหอพัก” กด “กำหนดIDหอพัก” ตั้งค่าIDหอพักให้เรียบร้อย     และกดยืนยัน

Read More

กำหนด ID หอพัก

1.ดูภาพอธิบาย Horganice ID หากเข้าใจแล้วให้ คลิกที่ปุ่มกากบาท (ปิด) 2.คุณสามารถสร้าง Horganice ID ได้ง่ายๆ โดยตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข โดยต้องมีความยาว 5-15 ตัวอักษร และห้ามมีสัญลักษณ์ 3.กรอก Horganice ID ที่คุณต้องการ 4.คลิกปุ่มเริ่มต้นการใช้งาน Horganice

Read More